در جدول زير زاويه انحراف قبله براي مراكز استانهاي ايران ارائه شده است.

نام شهر زاويه انحراف قبله (درجه)
از جنوب به سمت غرب
نام شهر زاويه انحراف قبله (درجه)
از جنوب به سمت غرب
 اراك 37  اردبيل 26
 اروميه 17  اصفهان 46
 اهواز 41  ايلام 27
 بجنورد 48  بندرعباس 72.5
 بوشهر 55  بيرجند 61
 تبريز 20.5  تهران 38.5
 خرم آباد 34  رشت 31
 زاهدان 72  زنجان 29
 ساري 41  سمنان 44
 سنندج 26  شهركرد 44.5
 شيراز 57.5  قزوين 33.5
 قم 39  كرمان 64.5
 كرمانشاه 28  گرگان 43.5
 مشهد 54.5  همدان 32
 ياسوج 51.5  يزد 54.5

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

ببخشید، نمی‌توانید دیدگاهی بنویسید.

ارسال شده در سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ و ۸:۱۶
2-7cd61b72db
d2
1 (15)
25_07_2007_0918458001185354410_maciej_mizer
malav_01
03

دسته ها