در جدول زیر زاویه انحراف قبله برای مراکز استانهای ایران ارائه شده است.نام شهر زاویه انحراف قبله (درجه)
از جنوب به سمت غرب
نام شهر زاویه انحراف قبله (درجه)
از جنوب به سمت غرب
 اراک ۳۷  اردبیل ۲۶
 ارومیه ۱۷  اصفهان ۴۶
 اهواز ۴۱  ایلام ۲۷
 بجنورد ۴۸  بندرعباس ۷۲٫۵
 بوشهر ۵۵  بیرجند ۶۱
 تبریز ۲۰٫۵  تهران ۳۸٫۵
 خرم آباد ۳۴  رشت ۳۱
 زاهدان ۷۲  زنجان ۲۹
 ساری ۴۱  سمنان ۴۴
 سنندج ۲۶  شهرکرد ۴۴٫۵
 شیراز ۵۷٫۵  قزوین ۳۳٫۵
 قم ۳۹  کرمان ۶۴٫۵
 کرمانشاه ۲۸  گرگان ۴۳٫۵
 مشهد ۵۴٫۵  همدان ۳۲
 یاسوج ۵۱٫۵  یزد ۵۴٫۵

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

ببخشید، نمی‌توانید دیدگاهی بنویسید.